Let op! Geld lenen kost geld

Doorlopend motor krediet

Doorlopend motor krediet; Altijd geld achter de hand

Het doorlopend motor krediet is een kredietvorm waarbij u tot de afgesproken limiet onbeperkt mag opnemen. De minimum kredietlimiet bedraagt € 2.500,-. U mag altijd boetevrij extra aflossen. Het geld dat u heeft afgelost, kunt u weer opnemen tot aan uw limiet zodat u altijd geld achter de hand heeft. De rente die u betaalt, hangt af van de hoogte van uw kredietlimiet en van de rentestand op dat moment. Zodra die rentestand verandert, verandert uw rente mee. Daardoor kan het zijn dat het iets langer of iets korter duurt voordat uw krediet is afgelost. De rente wordt berekend over het opgenomen bedrag volgens de algemeen geldende dagelijkse methode.

Omdat het voor u prettig is om op de hoogte te blijven van de stand van zaken, ontvangt u elke maand een maandoverzicht. Hierop vindt u alle mutaties van de desbetreffende maand, betalingen, opnames, de berekende rente, de effectieve rente op jaarbasis, het bedrag dat u nog kunt opnemen en het bedrag dat u, los van de rente, nog schuldig bent. Ook vindt u op dit overzicht de theoretische looptijd; het aantal maanden dat u bij de dan geldende rentestand nog moet aflossen. Als u tenminste niets meer opneemt of niets extra aflost en de rente ongewijzigd blijft. Het overeenkomstnummer van uw lening is overigens ook een bankrekeningnummer waarop u (extra) betalingen kunt overmaken.

Het termijnbedrag van uw krediet kan variëren:

 • minimaal 2% per maand van de limiet met een minimum van € 50,-. Is uw limiet bijvoorbeeld € 14.000,-, dan betaalt u maandelijks een vast bedrag van € 280,- ;
 • 2% van het uitstaande saldo met een minimum van € 50,-. Deze aflossingsvorm is mogelijk voor kredietlimieten vanaf € 5.000,-. Is uw limiet bijvoorbeeld € 15.000,- en het opgenomen bedrag € 11.000,- dan betaalt u die maand € 220,-. Dit bedrag wordt (zolang u niet opneemt) geleidelijk minder, tot het minimum van € 50,-;
 • Maatwerkproducten Een Doorlopend Krediet met een lager termijnbedrag dan 2% van de limiet is onder bepaalde voorwaarden ook mogelijk voor limieten vanaf € 5.000,-. Eveneens is het mogelijk om een Doorlopend Krediet af te sluiten waarbij uw maandtermijn alleen uit rente bestaat: het Aflosvrij Doorlopend Krediet. Aan individuele maatwerkproducten zijn aanvullende voorwaarden verbonden. U kunt bij uw adviseur informeren of u voor deze maatwerkproducten in aanmerking komt.

Wat u moet weten als u een Aflosvrij Doorlopend Krediet aangaat

Wij wijzen u hierbij nadrukkelijk op de adviezen die in de brochure ‘Voorlichting bij Rentekredieten’ van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) zijn opgenomen. Deze brochure ontvangt u van uw adviseur indien u overweegt een Doorlopend Krediet met een lager termijnbedrag dan 2% af te sluiten.

Een Doorlopend Krediet dient in principe beëindigd te zijn voor het 68ste levensjaar. Bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd vindt afbouw van de limiet plaats. Bij het bereiken van de 68-jarige leeftijd zal de limiet op nul staan en vanaf dat moment kan er niet meer over het krediet worden beschikt.

Doorlopend Hypotheek Krediet; Voordelig lenen dankzij de overwaarde van uw huis.

Het Doorlopend Hypotheek Krediet is een Doorlopend Krediet met uw eigen huis als onderpand. De overwaarde van uw huis is de basis voor financiële uitbreiding.

Voor de bepaling van de overwaarde wordt uitgegaan van maximaal 150% van de executiewaarde van uw woonhuis. Als u kiest voor een aflossingsvrij Doorlopend Hypotheek Krediet, wordt er uitgegaan van maximaal 75% van de executiewaarde. De executiewaarde is de waarde van uw woonhuis bij gedwongen verkoop. De minimum kredietlimiet bedraagt € 10.000,-. De maximum kredietlimiet wordt in overleg met u bepaald en is afhankelijk van de overwaarde van uw woning, uw inkomen en lasten.

Er is in principe geen leeftijd waarop het krediet beëindigd dient te zijn. Bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd vindt afbouw van de limiet plaats naar maximaal 75% van de executiewaarde van de woning.

U hoeft natuurlijk niet het gehele bedrag in één keer op te nemen, u kunt dit ook in gedeelten doen. U heeft dan altijd een financiële reserve waar u naar eigen inzicht gebruik van kunt maken. Ook bij het Doorlopend Hypotheek Krediet kunt u boetevrij extra aflossen. De renteberekening is hetzelfde als bij een gewoon Doorlopend Krediet. Overigens gelden voor het Doorlopend Hypotheek Krediet andere tarieven. Deze zijn vanwege de hypothecaire dekking beduidend lager dan de tarieven van een Doorlopend Krediet. Informeer hiernaar bij uw adviseur.

Het Doorlopend Hypotheek Krediet kent twee varianten, die gebaseerd zijn op de wijze van aflossing:

 • Vast termijnbedrag Aflossing door middel van een vast termijnbedrag maandelijks achteraf van minimaal 0,8 %  en maximaal 8% van de kredietlimiet. Echter, met dien verstande dat de kredietlimiet na het bereiken van de 60-jarige leeftijd, geleidelijk in 10 jaar wordt teruggebracht naar maximaal 75% van de op dat moment geldende executiewaarde van uw woonhuis. Daarna vindt geen verdere afbouw van de limiet plaats.
 • Aflossingsvrij Dit houdt in dat u gedurende de looptijd van het krediet niet hoeft af te lossen, maar uitsluitend maandelijks achteraf kredietvergoeding (rente) betaalt.

Bij het Doorlopend Hypotheek Krediet wordt een eenmalige afsluitprovisie van 1% in rekening gebracht. De afsluitprovisie wordt berekend over de met u overeengekomen limiet en wordt na de ondertekening van de overeenkomst met u verrekend. Als uw woning door een beëdigd makelaar moet worden getaxeerd om de waarde vast te stellen, dan zijn deze kosten voor uw rekening, evenals de notariskosten voor het vestigen van de hypotheek. Ook van het Doorlopend Hypotheek Krediet ontvangt u iedere maand een overzicht.

Het Doorlopend Hypotheek Krediet is interessant voor u als u in het bezit bent van een eigen woonhuis met overwaarde. Daarnaast wordt gekeken naar het saldo van een eventueel reeds lopende hypotheek. Het krediet kan worden afgesloten als een eerste of als een tweede hypotheek. Met het Doorlopend Hypotheek Krediet kunt u het vermogen dat in uw huis zit weer beschikbaar maken, zodat u altijd een financiële reserve achter de hand heeft.

De gedragscode hypothecaire financieringen en het bijbehorende reglement van de commissie van toezicht en de brochure ‘Een betaalbare hypotheek: nu en straks’ kunt u bij uw adviseur opvragen.

Hoe neemt u geld op van uw Doorlopend Krediet?

Het minimum opname- of overschrijvingsbedrag is € 100,-. U treft op het maandoverzicht van uw Doorlopend Krediet een speciale antwoordcoupon aan. Als u deze invult en opstuurt naar InterBank wordt het door u gevraagde bedrag zo spoedig mogelijk overgemaakt naar uw rekening (mits uw bestedingsruimte voldoende is). U kunt deze coupon ook gebruiken om een verhoging van uw limiet aan te vragen. Daartoe kunt u hem opsturen naar uw adviseur. Zijn adres staat op het maandoverzicht.

Voordelen doorlopend krediet:

 • U betaald alleen rente over het opgenomen bedrag
 • U kunt boetevrij aflossen en opnemen tot aan de afgesproken limiet
 • U heeft altijd een “potje”met geld achter de hand
 • U kunt zich verzekeren tegen overlijden, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid
 • Lage rente

Nadelen doorlopend krediet

 • De looptijd van het kredietbedrag is van te voren niet vast te stellen
 • De rente is variabel en dan dus, gedurende de looptijd, stijgen danwel dalen